Deceased Academicians

Bedřich Vymětalík

Dr.

Bedřich Vymětalík

Date of birth 28 October 1928

Place Prerov, Czech Republic (Europe)

Nomination 19 January 1994 - 19 January 2012 (Former Academician)

Field Law

Title Doctor Iuris

Place and date of death Prague, Czech Republic † 05 September 2018

  • Biography
  • Publications

Most important awards, prizes and academies
Doctor Iuris, Charles University in Prague.

Summary of scientific research

He has published in professional journals a number of articles, focused mainly on business and labour legislation. After the fall of communism in 1989 he published many articles on Catholic Social Teaching. In 1991 he participated in the foundation of the Christian Trade Union "Work and Freedom". He became the first chairman of this organization. In 1992 he participated in the foundation of the charity Nova Societas devoted to the promotion of ideas of Catholic Social Teaching and he became its administrator. He is one of the authors of the book Way to a Man, published in 1993. The book discusses topical issues on market societies and Christian ethics. In 1996 he was a co-founder of the Christian and Labour movement in the Czech Republic based on the ideas of the JOC founder Cardinal Cardejn. From 1997 he has led the Centre for Social Education at the Christian Institute in Ostrava, the aim of which is the dissemination of the social teaching of the Church. He is author of scripts for three video-films about social science which were shot in the Telepace television studio in Ostrava.

Main publications
Way to a Man - Topical questions of market society and Christian ethics, in collaboration with: Hegsbach Friedhelm S.J., Frank T. Adams and Gary B. Hansen, published by Scriptum in 1993; During the period 1960-1989 a number of articles focused on business and labour legislation in professional journals, including; Stálý zvláštní pracovní pomr v lesním hospodářství (Permanent specific employment in forestry), Lesnická práce, No. 9/66; Náhrady škod způsobených exhalacemi průmyslových podniků (Reimbursement of damages caused by industrial emissions), Lesnická práce, No. 12/66; O vasoneurózách a péči o pracovníky (About vasoneurosis and health care concerning workers), Lesnická práce, No. 6/88; Pracovní poměry soukromých povozníků (Working conditions of carmen), Lesnická práce, No. 11/69. Results of sociological surveys: Výsledky průzkumu bytové situace na lesním závodě Jeseník (Results of the survey focused on housing conditions in the forestry company Jeseník), Lesnická práce, No. 12/68; Proč odcházejí pracovníci od státních lesů (Why employees of the State Forestry Companies leave their jobs), Lesnická práce, No. 10/70. After 1989 a number of articles aimed at promoting social science, including: Sociální učení církve a dnešek (The Church, social science and the present time), Katolické noviny, No. 49/90; Sociální učení církve a vlastnictví (The Church's social science and property), Katolické noviny, No. 44/91; K možnostem uplatnění sociální nauky církve u nás (Possibilities of implementation of the Church's social science in our country), Katolické noviny, No. 46/91; Socialismus a křest'anství (Socialism and Christianity), Perspektivy, April 1992; Nové formy podnikání (New forms of business enterprise), Perspektivy, March 1993; Víte, co je Mondragon? (Do you know what the Mondragon is?), Obzory, No. 7/91; Křest'an a odbory (Christian and trade unions), Katolický týdeník, No 29/91; Slyšeli jste o Mondragonu? (Did you hear about Mondragon?), Perspektivy, No. 4/92; Dva různé pohledy (Two different views), Perspektivy, No. 6/93; Křest'an a politika (Christian and politics), Perspektivy, No. 1/95; K situaci katolického sociálního učení v České republice (On the situation of Catholic social science in the Czech Republic), in Svoboda a odpovědnost církve ve společnosti (Liberty and responsibility of the Church in society) - Verlag Herold 1995; Situace zaměstnanců v postkomunistických zemích (Situation of employees in post-communist countries) - in Unser Dienst 5/1995; Problémy nezaměstnanosti a nové kultury práce (Problems of unemployment and new culture of labour), in Nezamestnanost' v bývalých socialistických krajinách a západných demokraciách - Sociálna demokracia Slovensko 1997; Východisko z krize: Najdou se skuteční vlastníci? (Way out of the crisis: Will the true owners be found?), Pohledy, No. 1/98; Sociální nauka církve - šance pro třetí tisíciletí (Social science of the Church - chance for the third millennium), script for video-film; Za lidštější­ sěet (For a more human world) - video-film about the Church's social science; Aby globalizace sloužila člověku (Let globalisation serve a man) - script for video, filmed by Telepace Ostrava in 2000, footage 15 minutes; Dva paradoxy globální ekonomiky (Two paradoxes of global economics) - in Proceedings from the international conference "Globalisation of economic processes on the threshold of 21st century" organised by VSB - Technical University of Mining and Metallurgy in Ostrava in 1997; Konec práce v moderní společnosti? (End of work in modern society?) Pohledy No. 4/99; Je nezaměstnanost nutným zlem? (Is unemployment a necessary evil?) Perspektivy No. 7/2000; Die Zukunft der Arbeit in Ost- und Westeuropa (The future of work in Eastern and Western Europe) – in KKV – Forum Neue Mitte, Zeitschrift der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung 4/12 2000; Naše polistopadová transformace a sociální nauka církve (Our post-November transformation and the social doctrine of the Church) - in Perspektivy No 12/2002; Výzva pro Evropu: Místo konce práce nová kultura práce (The Challenge for Europe: Instead of the end of work a new culture of work) – in Kontakt No. 4/2003; Za životní styl pro XXI. století (New Art of Living for the 21st Centruy) – Enclosure of the Bulletin The Christians to the People in Need No 12/2003; O naléhavých otázkách dnešní doby (About the urgent actual problems) – regular articles in the pages www.hkap.cz Christian and Society with comments on the problems of today's society from the point of view of the social doctrine of the Church. Etika a sociální spravedlnost – rozhodující faktor pro další osud globalizace (Ethics and social equity – the decisive factor for the further development of globalisation) in Business Ethics 2006; Budoucnost práce ve společné Evropě (The future of labour in our Europe) in Europe is looking for its Identity - where to find it? 2008; Záchranné balíčky samy o sobě finanční krizi neřeší (The rescue packets of the State themselves do not solve the financial crisis) in The financial crisis - how to prevent them 2009; A lot of lectures from our seminars about social problems published on our internet pages www.hkap.cz such as: Migrace - záchrana nebo nebezpečí pro Evropu? (Migration - a rescue or danger for Europe?) 2007; Proš máme drahé léky? (Why are our remedies so expensive?) 2009; Globální krize a křest'anská sociální etika (Global Crisis and the Christian social ethics) 2009 etc.

The Young Generation as a Hope? (PDF) 2006