Bedřich Vymětalík

Bedřich Vymětalík

Prerov (Repubblica Ceca), 20 ottobre 1928 - Praga (Repubblica Ceca), 5 settembre 2018
Nomina 19 gennaio 1994
Rinuncia 19 gennaio 2012
Disciplina Giurisprudenza
Titolo Doctor Iuris

Principali premi, riconoscimenti e accademie
Juris Doctor presso la Charles University di Praga.

Riassunto dell’attività scientifica
Ha pubblicato una serie di articoli in riviste professionali che si focalizzavano principalmente sul diritto commerciale e del lavoro. Nel 1989 dopo la caduta del comunismo ha pubblicato molti articoli sulla Dottrina sociale cattolica. Nel 1991 ha contribuito alla fondazione del sindacato cristiano “Work and Freedom”. È diventato il primo presidente del consiglio di amministrazione di questa associazione. Nel 1992 ha contribuito alla fondazione dell’organizzazione benefica Nova societas dedicata alla promozione di idee di Dottrina sociale della Chiesa cattolica e ne è diventato l’amministratore. Vymětalík è uno degli autori del libro Way to a Man pubblicato nel 1993. Il libro tratta argomenti di attualità sulle società di mercato e sulla Teologia morale. Nel 1996 è stato co-fondatore del movimento cristiano dei lavoratori della Repubblica Ceca sulla base delle idee fondatore del GIOC, il Cardinale Cardijn.  
Dal 1997 ha diretto il Centro per l’Educazione sociale presso l’Istituto cristiano di Ostrava, il cui obiettivo è la diffusione della dottrina sociale della Chiesa. È l’autore della sceneggiatura di tre film sulla scienza sociale che sono stati girati presso l’emittente televisiva Telepace a Ostrava. 

Main publications
Way to a Man - Topical questions of market society and Christian ethics, in collaboration with: Hegsbach Friedhelm S.J., Frank T. Adams and Gary B. Hansen, published by Scriptum in 1993; During the period 1960-1989 a number of articles focused on business and labour legislation in professional journals, including; Stálý zvláštní pracovní pomr v lesním hospodářství (Permanent specific employment in forestry), Lesnická práce, No. 9/66; Náhrady škod způsobených exhalacemi průmyslových podniků (Reimbursement of damages caused by industrial emissions), Lesnická práce, No. 12/66; O vasoneurózách a péči o pracovníky (About vasoneurosis and health care concerning workers), Lesnická práce, No. 6/88; Pracovní poměry soukromých povozníků (Working conditions of carmen), Lesnická práce, No. 11/69. Results of sociological surveys: Výsledky průzkumu bytové situace na lesním závodě Jeseník (Results of the survey focused on housing conditions in the forestry company Jeseník), Lesnická práce, No. 12/68; Proč odcházejí pracovníci od státních lesů (Why employees of the State Forestry Companies leave their jobs), Lesnická práce, No. 10/70. After 1989 a number of articles aimed at promoting social science, including: Sociální učení církve a dnešek (The Church, social science and the present time), Katolické noviny, No. 49/90; Sociální učení církve a vlastnictví (The Church's social science and property), Katolické noviny, No. 44/91; K možnostem uplatnění sociální nauky církve u nás (Possibilities of implementation of the Church's social science in our country), Katolické noviny, No. 46/91; Socialismus a křest'anství (Socialism and Christianity), Perspektivy, April 1992; Nové formy podnikání (New forms of business enterprise), Perspektivy, March 1993; Víte, co je Mondragon? (Do you know what the Mondragon is?), Obzory, No. 7/91; Křest'an a odbory (Christian and trade unions), Katolický týdeník, No 29/91; Slyšeli jste o Mondragonu? (Did you hear about Mondragon?), Perspektivy, No. 4/92; Dva různé pohledy (Two different views), Perspektivy, No. 6/93; Křest'an a politika (Christian and politics), Perspektivy, No. 1/95; K situaci katolického sociálního učení v České republice (On the situation of Catholic social science in the Czech Republic), in Svoboda a odpovědnost církve ve společnosti (Liberty and responsibility of the Church in society) - Verlag Herold 1995; Situace zaměstnanců v postkomunistických zemích (Situation of employees in post-communist countries) - in Unser Dienst 5/1995; Problémy nezaměstnanosti a nové kultury práce (Problems of unemployment and new culture of labour), in Nezamestnanost' v bývalých socialistických krajinách a západných demokraciách - Sociálna demokracia Slovensko 1997; Východisko z krize: Najdou se skuteční vlastníci? (Way out of the crisis: Will the true owners be found?), Pohledy, No. 1/98; Sociální nauka církve - šance pro třetí tisíciletí (Social science of the Church - chance for the third millennium), script for video-film; Za lidštější­ sěet (For a more human world) - video-film about the Church's social science; Aby globalizace sloužila člověku (Let globalisation serve a man) - script for video, filmed by Telepace Ostrava in 2000, footage 15 minutes; Dva paradoxy globální ekonomiky (Two paradoxes of global economics) - in Proceedings from the international conference "Globalisation of economic processes on the threshold of 21st century" organised by VSB - Technical University of Mining and Metallurgy in Ostrava in 1997; Konec práce v moderní společnosti? (End of work in modern society?) Pohledy No. 4/99; Je nezaměstnanost nutným zlem? (Is unemployment a necessary evil?) Perspektivy No. 7/2000; Die Zukunft der Arbeit in Ost- und Westeuropa (The future of work in Eastern and Western Europe) - in KKV - Forum Neue Mitte, Zeitschrift der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung 4/12 2000; Naše polistopadová transformace a sociální nauka církve (Our post-November transformation and the social doctrine of the Church) - in Perspektivy No 12/2002; Výzva pro Evropu: Místo konce práce nová kultura práce (The Challenge for Europe: Instead of the end of work a new culture of work) - in Kontakt No. 4/2003; Za životní styl pro XXI. století (New Art of Living for the 21st Centruy) - Enclosure of the Bulletin The Christians to the People in Need No 12/2003; O naléhavých otázkách dnešní doby (About the urgent actual problems) - regular articles in the pages www.hkap.cz Christian and Society with comments on the problems of today's society from the point of view of the social doctrine of the Church. Etika a sociální spravedlnost - rozhodující faktor pro další osud globalizace (Ethics and social equity - the decisive factor for the further development of globalisation) in Business Ethics 2006; Budoucnost práce ve společné Evropě (The future of labour in our Europe) in Europe is looking for its Identity - where to find it? 2008; Záchranné balíčky samy o sobě finanční krizi neřeší (The rescue packets of the State themselves do not solve the financial crisis) in The financial crisis - how to prevent them 2009; A lot of lectures from our seminars about social problems published on our internet pages www.hkap.cz such as: Migrace - záchrana nebo nebezpečí pro Evropu? (Migration - a rescue or danger for Europe?) 2007; Proš máme drahé léky? (Why are our remedies so expensive?) 2009; Globální krize a křest'anská sociální etika (Global Crisis and the Christian social ethics) 2009 etc.

 

Collegamenti

The Young Generation as a Hope? (PDF) 2006

Globalisation May Serve the Man (PDF) 2003

About the Possibilities of Reducing Poverty in a Global World (PDF) 2001

Labour Market De-regulation and Christian Ethics (PDF) 1997

Employment and the Quality of Human Relationships at Work: The Working Expression of Christian Values (PDF) 1996

©2012-2017 Pontificia Accademia delle Scienze Sociali

 

Share Mail Twitter Facebook